Kardiyoloji

Klinik Hakkında

KARDİYOLOJİ
Kardiyoloji polikliniğinde girişimsel olmayan tetkikler (EKG, efor testi, ekokardiyografi, ritim holter vb. ) yapılmaktadır.Kardiyoloji biliminin tanı ve tedavisini sağlamak için çalıştığı hastalıklar arasında, günümüzün en önemli sağlık sorunları arasında yer alan bazı hastalıklar bulunmaktadır. Bu hastalıkların birkaçı şöyle sıralanabilir:
• Hipertansiyon
• Kalp ritmi bozuklukları (aritmiler)
• Aterosklerotik kalp hastalıkları (koroner arter hastalığı gibi)
• Doğuştan kalp hastalıkları
• Kolesterol ve Trigliserid yüksekliği

Nefroloji ve Endokrinoloji gibi dalların da ilgi alanına giren yüksek tansiyon, çeşitli hastalıklara bağlı olarak gelişen kalp yetmezliği, doğuştan ya da çeşitli hastalıklara bağlı olarak gelişen kalp kapak hastalıkları ve benzeri pek çok hastalık da kardiyolojinin tanı ve tedavisi için uğraştığı hastalıklardandır.


11 Ocak 2022