Radyoloji

Klinik Hakkında

RADYOLOJİ
Radyoloji Ünitemizde;
• MR ( Manyetik Rezonans Görüntüleme)
• BT,
• Dijital Röntgen,
• Ultrasonografi (Doppler
• Dijital Mamografi,
• Portable Röntgen,
• Kemik Dansitometresi bulunmaktadır.

11 Ocak 2022