TGAP Birim Sorumluları
13 Ocak 2020


Dr.Selamet GÜNDOĞDUBaşhekim Yardımcısı0282368000
Mehmet ACARİdari ve Mali Hizmetler Müdürü Vekili02827368000